Voss Event er din totalleverandør innen Kurs og Konferanse. Vi legger forholdene til rette for deg, slik at du kan fokusere på agenda, fagfelt og sosialt samvær.

 

En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres.
— Fred Allen

A-B-C for en vellykket konferanse:

1: Sett rammene rundt konferansen. Skal det være et rent faglig seminar, eller skal konferansen også brukes til å bygge samhold og det kollegiale?

2: Hvor skal arrangementet holdes? Skal det være i by? Nært natur? Et knutepunkt?

3: Valg av leverandør. Her vil Voss Event være behjelpelig med sine samarbeidspartnere.

4: Vær tidlig ute i forkant av datoen konferansen skal avholdes.